HISTORIKK

De første årene

Kort historikk over de første årene til firmaet Stjern AS. Tekst og bilder er hentet fra jubileumsboka «Stjern i 50 år – fra smia til boblebadet» av Helge Kr Bueng.

 • Ole J. Stjern

  Tidligere på året i 1988 hadde han blitt hyllet av de ansatte i forbindelse med sin 70-årsdag. Det er ikke mange som har satt så mange spor etter seg i Åfjordssamfunnet og Fosen forøvrig som Ole J. Stjern. Listen over bygg som han har hatt byggansvar for er svært lang. Ole krevde mye av seg selv. Han krevde også mye av de ansatte. Bare full innsats var godt nok.

 • Administrasjonsbygget

  Administrasjonsbygget var tegnet av Eggen Arkitekter, som Stjern hadde hatt og fortsatt har mye samarbeid med. Dette ga gode arbeidsforhold for administrasjonen samt at det var ledig plass til forventet ekspansjon framover.

 • Nytt trelastlager

  Høvleri- og precutbygg var blitt ferdigstilt i 1978. Et nytt trelastlager og byggvareutsalg fulgte etter i 1984. Det kom godt med da over 20 eneboliger var under oppføring i Åfjord.

 • Nytt sagbruk

  Det nye sagbruket ble bygd på samme sted som den gamle dampsaga hadde stått på 50 år tidligere. Det hadde en kapasitet på 12- 13 000 tonn kbm tømmer pr. år. Utfordringene var bl.a. liten avvirkning av tømmer i Åfjord. Det ble vanskelig å få til lønnsom drift. I 1989 kom et båtlass med tømmer fra Russland, som hjalp på en kort periode. Gutta på saga ble omplassert til andre prosjekt som firmaet Stjern var engasjert i.

 • Boligbyggeperioden

  Det første kommunale boligfeltet ble anlagt i utmarka til gården «Sjøen» og de første boligene kom opp i 1975. Etter hvert ble nye boligfelt lagt ut, bl.a. Nessabrekka og Monstadstranda. Enkelte år ble det påbegynt over 30 nye boliger. Ole J. Stjern hadde et fortrinn fremfor andre leverandører til husbyggerne. De hadde egen betongavdeling med mulighet for utleie av forskaling til bankett og grunnmur, sagbruk som kunne levere treverket og flinke arbeidere som kunne sette opp huset.

 • Svingen sementvarefabrikk

  Fabrikken hadde i 1963 4-5 ansatte, i perioder flere. Hovedproduktet de første årene var dreneringsrør for jordbruket. De gamle steinveitene ble erstattet av ny drenering med sementrør. For Vegvesenet ble det produsert lameller og kantstein.

 • Åfjord-hytta

  Hyttene ble bygd av lafta plank med dobbel not og fjør. Ole utviklet en egen maskin som saget hakk i planken for sammenføyning. Hyttene ble produsert ferdig på Monstad, levert som byggesett og satt opp på byggeplassen. «Tjønnstua» i Bjugn og flere hytter i Høybakken er satt opp på denne måten.

 • Tomta var øst for det regionale tuberkulosehjemmet som var bygd i 1926. Arbeidet med bygget startet i 1955. «Huset reiser seg med stormfart under ledelse av byggmestrene Jøssund Karlsen og Ole Stjern» stod å lese i Adresseavaisen i november 1955. Huset hadde en pleieavdeling med 12 senger, fødestue, leiligheter for bestyrerinnen, helsesøster, jordmor, menighetssøster og to hushjelper. I kjelleren ble det innredet et folkebad med dusj og badstu.

 • Fosenhalvøya Billag as

  Fosenhalvøya Billag´s nye rutebilstasjon på Årnes stod ferdig til bruk høsten 1954. Bygget rommet ekspedisjonslokale, venterom og godsekspedisjon. I tillegg var det vaske- og smørehall og garasje til 4 busser. Det ble også bygd en mindre hybelleiliget over ekspedisjonen og venterommet. Ole Stjern fikk byggeoppdraget med en kostnadsramme på kr 157 000. Han ansatte 5 mann til oppdraget. Allerede 5 år senere var Ole i gang med andre byggetrinn på «trafikklaget».