HISTORIKK 2018-06-07T23:12:43+00:00

Kort historikk /referanser

Under vises kort historikk og et utdrag fra referanser. Kilde tekst: «Fra smia til boblebadet – en fortelling om Stjern as» av Helge Kr. Bueng / Referanser Stjern Entreprenør AS.
Foto: Stjern AS.

2017

2017
Nytt verksted Johs. J. Syltern Prosjektet omfatter prosjektering og bygging av et nytt verksted med anleggslager, kontor, garderober, sveisehall, vaskehall for anleggsmaskiner, vaskehall for buss og dekklager. Bruttoareal på hele bygger er på 2330m2. Grunnarbeider ble prosjektert og utført av byggherre. Grunnforhold på tomta var utfordrende og ble løst med forbelastning, masseutskifting med lett-masse, og ekstra brede og stive banketter. Bæresystemet er utført i stål, med hulldekker som etasjeskillere og...
Les mer

2015

2015
Næringstorget / Åfjord sparebank Nybygg for Åfjord Sparebank i kjeller / 1.etasje og utleieareal i 2. etasje, totalt 1940 m2. Byggeperioden var delt opp i to deler. I første byggefase bodde Åfjord Sparebank i eksisterende lokaler og det ble bygd på langs østsiden (sept.2014-mars 2015). Når bybygget sto ferdig, flyttet banken over i de nye lokalene og eksisterende bygg ble revet ned til bæresystemet. Eksisterende betongkonstruksjon ble gjenbrukt, samt et...
Les mer

2013

2013
Frøya Kultur og Kompetansesenter Bygging av ny videregående skole og kulturhus med samlet areal ca 4.500 m2 BTA. Bygget er lokalisert på Sistranda, Frøya Kommune. Skolebygg i 3 etasjer med blant andre følgende fag: Restaurant og matfag, Teknologi og Industriell produksjon (TIP), Havbruk, Navigasjon, Kunst og håndtverk osv. Skolen er samlokalisert med Frøya Kulturskole. Byggingen inkluderer et stort uteområde inkludert gangbro over til barne- og ungdomsskolen på Sistranda. Kulturhus med...
Les mer

2011

2011
Olav Duun VGS - teknobygget Teknobygget er tilknyttet eksisterende verkstedhall på Olav Duun vgs. Nybygget på 2800m2 er fordelt på 2 etasjer og teknisk rom på tak. Plasstøpte banketter, ringmurer og punktfundament. Prefabrikkert bærekonstruksjon og hulldekker. Yttervegger i bindingsverk bygd i bue og 7 grader skrå, kledning av malmfuru. Inngangspartier og overlys i aluminium. Bygget skal romme elever fra pneumatikk, tekstilstudio, frisør, naturfag, kjemilab og fysikklab. Bygget er bygd etter...
Les mer

2009

2009
Ørland kultursenter Prosjektet omfatter bygging av kulturhus med storsal, kino, bibliotek, kultur-skole, galleri, utstilling m.m. Bruttoareal for kulturhusdelen er ca 4100m2. Eksisterende hotell utvides med en ny fløy som inneholder 19 rom hvorav 2 suiter. Bruttoareal for utvidelse av hotell 730m2. I tillegg bygges det 8 eksklusive leiligheter på plan 3 med bruttoareal 1050m2. Det er etablert parkeringskjeller, tekniske rom, boder etc i kjeller som går under deler av bygget....
Les mer

2007

2007
Fosenhallen er en flerbrukshall på ca 12 000m2 som ligger i Botngård i Bjugn Kommune. Den inneholder fullskala lengdeløpsbane (den andre i Norge etter Vikingskipet), ishockeybane, curlingbane, kunstgress fotballbane og løpebane med tartandekke. Totalt er det ca 7 600m2 isbelagte betongdekker. Hallen er fundamentert på peler og bygd med bærekonstruksjoner i stål med spennvidde på 73m. Hallen er uisolert med selvbærende stålplater og finerplater med papptekking. På hallens ene langside...
Les mer

2006

2006
Nye Fosen VGS er en sammenslåing av Fosen og Ørland videregående skole med lokalisering i tilknytning til eksisterende skolebygning i Botngård i Bjugn. Eksisterende bygg på 2600 m2 skal totalrenoveres og i tillegg utvides med ca. 7500 m2 nybygg. Skolen skal romme ca. 360 elever hvorav 75% yrkesfag og 25% allmenfag. Bygget inkluderer i tillegg kulturhus og bibliotek for Bjugn kommune.
Les mer

2004

2004
Nytt kystkultursenter i Rørvik, Vikna kommune. Bygget er reist oppå et kaianlegg som er plassert ut i sjøen ut mot Nærøysundet. Dette er Nord-Trøndelag fylkes 1000-årssted. Bærekonstruksjoner av stål og plasstøpte vegger. Dekker av prefabrikerte elementer. En god del av betongen framstår som eksponert. Bygget har en spesiell form med sine seil, skråvegger og tak, og står fram med sin spesielle arkitektur mot skipsleia inn mot Rørvik. Seile-ne er produsert...
Les mer

2002

2002
Butikkavdelingen ble utvidet, og omfatter i dag ca. 800 kvadratmeter butikkareal. De siste årene er det entreprenøravdelingen som har hatt den største veksten. Dette har skjedd i nært samspill i forskjellige entrepriser, både totalentrepriser og hovedentrepriser. Dette har medført at bedriften har fått en rekke store oppdrag med betongarbeid. Stjern har vært -og er - tungt engasjert i en rekke store byggeprosjekter i Midt-Norge. Det vil ta for stor plass...
Les mer

2000

Åpnet avdelingskontor i Trondheim.
Les mer

1999

1999
Bedriften endret navn til Stjern AS. Flere prestisjefulle oppdrag fulgte i siste halvdel av 1990-tallet. Ett av dem var det nye folkebadet, Pirbadet, som ble en ny grensesprengende oppgave for Stjern. Svære takkonstruksjoner og store glassflater krevde solide fundament. Bygget sto ferdig sommeren 2001.
Les mer

1990

1990
Bedriften Ole J. Stjern var inne i en ny utviklingsfase. I løpet av tiåret måtte sagbruksdrifta stanses på grunn av dårlige økonomiske resultater. Samtidig var entreprenørdelen i god vekst og utover 1990-tallet skulle det bli mange og stadig større byggeoppdrag utenfor Fosen. Hovedsakelig i Trondheim, men også i Namdalen og helt nord til Mo i Rana. Et av de virkelig store og prestisjetunge oppdragene, var bygging av Trøndelag Teater. Stjern...
Les mer

1988

Ole J. Stjern døde 13. september, bare 70 år gammel. Det er ikke mange som har satt så mange spor etter seg i Åfjordsamfunnet og Fosen for øvrig som Ole J. Stjern. Listen over bygg som han har hatt byggeansvar for, er svært lang. For sin innsats fikk Ole Kongens fortjenestemedalje i sølv like før han døde. Han fortjente den!
Les mer

1984

1984
Våren 1984 sto det nye administrasjonsbygget ferdig til bruk. En ny, viktig milepæl i bedriften var nådd. Samtidig investerte firmaet i et bedre sorterverk i tilknytning til høvleriet og precutavdelingen. Det økte kapasiteten ved sagbruket betydelig, og forbedret konkurranseevnen. Byggeoppdragene ble stadig større og mer utfordrende, og den geografiske horisonten ble utvidet. Det store potensialet for utvikling av firmaet, lå i å komme inn på Trondheims-markedet. Gjennombruddet kom da Stjern...
Les mer

1981

Ole Stjern as var et familieeid selskap, med Ole som hovedaksjonær. Desember 1981 overtok sønnen Helge ansvaret for virksomheten, 29 år gammel. Bedriften var nå inne i en viktig utviklingsfase, og Helge gikk løs på oppgaven med ungdommelig pågangsmot. Blant annet var det behov for større areal og plass til nye bygg. Arbeidsstokken hadde økt til rundt 60 ansatte.
Les mer

1975

1975
Firmaet Ole Stjern hadde i løpet av få år utviklet seg til en betydelig byggentreprenør med behov for store mengder trevirke. Han dannet nå et aksjeselskap, med Ole som hovedaksjonær. Det nye aksjeselskapet tok over hele Åfjord sagbruk. Sagbruksvirksomheten hadde imidlertid sine begrensninger, det var nødvendig med omfattende oppgradering av sagbruket Det vokste fram et ønske om å bygge et nytt og moderne sagbruk på Monstad. Det sto ferdig i...
Les mer

1965

Det var et stadig økende behov for trevirke, og firmaet gikk inn på eiersiden i Åfjord sagbruk. Oppdragene ble både flere og større.
Les mer

1963

1963
Den nye sementfabrikken sto ferdig. Ole hadde selv planlagt og tegnet den til minste detalj, og fabrikken ble en viktig milepæl i utviklingen av firmaet. Den omfattende oppgraderingen av landbruket i Åfjord på denne tiden la grunnlag for økt virksomhet for den nye fabrikken. Arbeidsstokken var nå økt til 20 mann.
Les mer

1958

1958
Ole hadde sett muligheten for produksjon av hytter og utviklet en ny lafteteknikk som vakte oppsikt. Da han senere overtok Åfjord sagbruk, skjøt denne produksjonen fart.
Les mer

1953

1953
Ole videreførte byggmestertradisjonen som hans farfar og far hadde startet opp, og begynte for alvor å vurdere om han skulle starte for seg selv. En rekke nye bygg var under prosjektering. Det samme året ble han meldt inn i bedriftsregisteret ved Åfjord trygdekontor og året etter kunne han overlevere ny busstasjon på Årnes -sitt første bygg som egen byggmester. Det ble starten på en aktiv byggeperiode, både med næringsbygg, offentlige...
Les mer

1941

Ole ble tatt opp som elev ved arbeidsskolen på Strinda. Fullført eksamen ga rett til å undervise i yrkesfag. Ole valgte linjen «smiavdelinga med tekning». Han fikk beste karakter i eldsmiing, og fikk snart fast engasjement som sløydlærer.
Les mer

1918

1918
Bedriftens grunnlegger Ole J. Stjern ble født 18. januar 1918 på gården Kvennaparten på Stjern i Åfjord. Hans far Johan var gårdbruker, men også en kjent snekker og ettertraktet husbygger. Allerede som barn ble Ole kjent for sine mange ideer, og iveren etter å få dem ned på papiret. Dessuten var snekkerstua nede på tunet et fristed for ham. Her fant Ole sag, høvel og annet redskap for å lage...
Les mer