Nytt verksted Johs. J. Syltern

Prosjektet omfatter prosjektering og bygging av et nytt verksted med anleggslager, kontor, garderober, sveisehall, vaskehall for anleggsmaskiner, vaskehall for buss og dekklager. Bruttoareal på hele bygger er på 2330m2. Grunnarbeider ble prosjektert og utført av byggherre. Grunnforhold på tomta var utfordrende og ble løst med forbelastning, masseutskifting med lett-masse, og ekstra brede og stive banketter. Bæresystemet er utført i stål, med hulldekker som etasjeskillere og selvbærende takplater is stål. Skilleveggene er oppført i betong opp til 4 meter høyde og som bindingsverk i kontordelen.

Prosjektering for bygget var utfordrende, og besto av koordinering av: traverskraner, industriporter, vannbåren varme, smøregrav, (nedsenkede) løftebukker, oljebar/oljeledninger, slukrenner, utjevningsbasseng, trykkluft, ventilasjon, brannkrav, akustikk og mye mer. Selv om jobben var kompleks har en god forberedning ført til en problemløs utførelse.