Næringstorget / Åfjord sparebank

Nybygg for Åfjord Sparebank i kjeller / 1.etasje og utleieareal i 2. etasje, totalt 1940 m2. Byggeperioden var delt opp i to deler. I første byggefase bodde Åfjord Sparebank i eksisterende lokaler og det ble bygd på langs østsiden (sept.2014-mars 2015). Når bybygget sto ferdig, flyttet banken over i de nye lokalene og eksisterende bygg ble revet ned til bæresystemet. Eksisterende betongkonstruksjon ble gjenbrukt, samt et nybygg på vestside med glassfasade (april 2015-okt.2015).

Bæresystem og dekke er utført i plass-støpt betong. Mye av bæresystemet er gjort synlig, blant annet underside av dekkene i kontorer og veggene med bordforskaling i trapperom. Gulvet er utført i hvitoljet stavparkett som er limt, slipt, sparklet og overflatebehandlet på plassen. Innside av ytterveggene og deler av himlingen er kledd med hvitlasert spilepanel i eik.