Frøya Kultur og Kompetansesenter

Bygging av ny videregående skole og kulturhus med samlet areal ca 4.500 m2 BTA. Bygget er lokalisert på Sistranda, Frøya Kommune. Skolebygg i 3 etasjer med blant andre følgende fag: Restaurant og matfag, Teknologi og Industriell produksjon (TIP), Havbruk, Navigasjon, Kunst og håndtverk osv. Skolen er samlokalisert med Frøya Kulturskole. Byggingen inkluderer et stort uteområde inkludert gangbro over til barne- og ungdomsskolen på Sistranda. Kulturhus med både kultur sal og kino i tilknytning til skolen.