Fosenhallen

Fosenhallen er en flerbrukshall på ca 12 000m2 som ligger i Botngård i Bjugn Kommune. Den inneholder fullskala lengdeløpsbane (den andre i Norge etter Vikingskipet), ishockeybane, curlingbane, kunstgress fotballbane og løpebane med tartandekke. Totalt er det ca 7 600m2 isbelagte betongdekker. Hallen er fundamentert på peler og bygd med bærekonstruksjoner i stål med spennvidde på 73m.

Hallen er uisolert med selvbærende stålplater og finerplater med papptekking. På hallens ene langside er anlagt tribuneanlegg, målekontor, varmestue, inngangsparti, toaletter, lager, garasje for ismaskin etc. Dette bygget er delvis i 2 etasjer. Is sesongen er fra september til april/mai. Den energien (varmen) som frigjøres ifm isprosuksjon benyttes til oppvarming av bygninger i Botngård sentrum via fjernvarmenettet (Fosen Videregående skole, Botngård barne og u-skole, rådhus, helsesenter osv.). På den måten har de ”gratis” is så lenge bygg tilknyttet fjernvarmeanlegget har behov for varme.