Bygger`n Stjern

Butikkavdelingen ble utvidet, og omfatter i dag ca. 800 kvadratmeter butikkareal. De siste årene er det entreprenøravdelingen som har hatt den største veksten. Dette har skjedd i nært samspill i forskjellige entrepriser, både totalentrepriser og hovedentrepriser. Dette har medført at bedriften har fått en rekke store oppdrag med betongarbeid.

Stjern har vært -og er – tungt engasjert i en rekke store byggeprosjekter i Midt-Norge. Det vil ta for stor plass å ramse opp alle. Og konklusjonen er klar; det arbeidet Ole J. Stjern startet, lever videre i beste velgående…