Trøndelag Teater

Bedriften Ole J. Stjern var inne i en ny utviklingsfase. I løpet av tiåret måtte sagbruksdrifta stanses på grunn av dårlige økonomiske resultater. Samtidig var entreprenørdelen i god vekst og utover 1990-tallet skulle det bli mange og stadig større byggeoppdrag utenfor Fosen. Hovedsakelig i Trondheim, men også i Namdalen og helt nord til Mo i Rana. Et av de virkelig store og prestisjetunge oppdragene, var bygging av Trøndelag Teater. Stjern klarte oppgaven, resultatet ble et monumentalt bygg midt i Trondheim sentrum, ferdig til innvielse i 1996.