Ole J. Stjern døde 13. september, bare 70 år gammel. Det er ikke mange som har satt så mange spor etter seg i Åfjordsamfunnet og Fosen for øvrig som Ole J. Stjern. Listen over bygg som han har hatt byggeansvar for, er svært lang. For sin innsats fikk Ole Kongens fortjenestemedalje i sølv like før han døde. Han fortjente den!