Nytt administrasjonsbygg

Våren 1984 sto det nye administrasjonsbygget ferdig til bruk. En ny, viktig milepæl i bedriften var nådd. Samtidig investerte firmaet i et bedre sorterverk i tilknytning til høvleriet og precutavdelingen. Det økte kapasiteten ved sagbruket betydelig, og forbedret konkurranseevnen. Byggeoppdragene ble stadig større og mer utfordrende, og den geografiske horisonten ble utvidet.

Det store potensialet for utvikling av firmaet, lå i å komme inn på Trondheims-markedet. Gjennombruddet kom da Stjern fikk oppdraget å bygge ny kirke for de nye bydelene Flatåsen, Saupstad og Kolstad. Kirken sto ferdig i 1985.