Ole Stjern as var et familieeid selskap, med Ole som hovedaksjonær. Desember 1981 overtok sønnen Helge ansvaret for virksomheten, 29 år gammel. Bedriften var nå inne i en viktig utviklingsfase, og Helge gikk løs på oppgaven med ungdommelig pågangsmot. Blant annet var det behov for større areal og plass til nye bygg. Arbeidsstokken hadde økt til rundt 60 ansatte.