Firmaet Ole Stjern hadde i løpet av få år utviklet seg til en betydelig byggentreprenør med behov for store mengder trevirke. Han dannet nå et aksjeselskap, med Ole som hovedaksjonær. Det nye aksjeselskapet tok over hele Åfjord sagbruk. Sagbruksvirksomheten hadde imidlertid sine begrensninger, det var nødvendig med omfattende oppgradering av sagbruket Det vokste fram et ønske om å bygge et nytt og moderne sagbruk på Monstad. Det sto ferdig i 1978.

Ole J. Stjern hadde et utrolig fortrinn framfor andre leverandører til husbyggere i Åfjord. De hadde egen betongavdeling med muligheter for utleie av forskaling til bankett og grunnmur. De hadde et sagbruk som kunne levere det meste av trevirke til byggene, og de hadde flinke og erfarne arbeidere. Nå kom også behovet for en byggevarebutikk. Stjern hadde så smått begynt å ta inn varer for videresalg til husbyggerne. Etter som byggeaktiviteten økte utover 80-tallet økte behovet for en byggevarebutikk, og planene om et eget utsalg begynte å ta form.