Det var et stadig økende behov for trevirke, og firmaet gikk inn på eiersiden i Åfjord sagbruk. Oppdragene ble både flere og større.