Hytteproduksjon

Ole hadde sett muligheten for produksjon av hytter og utviklet en ny lafteteknikk som vakte oppsikt. Da han senere overtok Åfjord sagbruk, skjøt denne produksjonen fart.