Ole ble tatt opp som elev ved arbeidsskolen på Strinda. Fullført eksamen ga rett til å undervise i yrkesfag. Ole valgte linjen «smiavdelinga med tekning». Han fikk beste karakter i eldsmiing, og fikk snart fast engasjement som sløydlærer.