Bedriftens grunnlegger Ole J. Stjern ble født 18. januar 1918 på gården Kvennaparten på Stjern i Åfjord. Hans far Johan var gårdbruker, men også en kjent snekker og ettertraktet husbygger. Allerede som barn ble Ole kjent for sine mange ideer, og iveren etter å få dem ned på papiret.
Dessuten var snekkerstua nede på tunet et fristed for ham. Her fant Ole sag, høvel og annet redskap for å lage ting han hadde pønsket ut. Ungdomsårene var preget av mye arbeid rundt på byggeplassene i farens arbeidslag.