Kontaktinformasjon

Stjern Entreprenør AS Sindre Stjern-Strøm 907 19 073 sindre@stjern.no
Stjern Betong AS Rune Ramsø 954 89 450 rune.ramso@stjern.no
Stjern Bygg AS Joar Harsvik 959 18 609 joar.harsvik@stjern.no
Stjern Stål AS Lars Petter Berdahl 979 86 273 lars.petter.berdahl@stjern.no

Stjern logo

Kontakt oss:
Hovedkontor Åfjord: Tlf: 72 53 06 00
E-post: post@stjern.no
Adresse: Sjøveien 10, 7170 Åfjord

Org.nr.:
Stjern Entreprenør AS org.nr.: 823 116 322
Stjern Betong AS org.nr.: 997 819 446
Stjern Bygg AS org.nr.: 923 116 346
Stjern Stål AS org.nr.: 993 514 675

Du kan også bruke dette skjemaet for å kontakte oss (sendes til post@stjern.no):