Jobbe hos oss?

Stjern Entreprenør AS er stadig på jakt etter nye medarbeidere som kan bidra til at vi videreutvikler oss, samtidig som vi klarer å ta vare på bedriftens grunnleggende verdier.

Prosjektleder

 • Totalansvarlig for prosjektgjennomføringen
 • Kontraktsforhandlinger med byggherrer
 • Teknisk, økonomisk og fremdriftsmessig oppfølging og rapportering
 • Kontrahering av leverandører og underentreprenører
 • Ansvarlig for kvalitetssikringen og HMS oppfølging m.m.

Du må minimum være utdannet bygningsingeniør og ha erfaring fra byggebransjen. Du må ha den tverrfaglige innsikten som er nødvendig for å se sammenhenger og helheten i et byggeprosjekt. Prosjektleder skal sammen med anleggsleder skape en ”kremmerånd” i prosjektet. Du må opptre ryddig og løsningsorientert.

Kontaktperson: Sindre Stjern-Strøm (907 19 073)

Anleggsleder

 • Ansvarlig for den daglige driften på byggeplass
 • Teknisk, økonomisk og fremdriftmessig oppfølging og rapportering
 • Byggeplassens ”personalsjef”
 • Byggeplassen sikkerhetsleder med oppfølging og dokumentasjon av HMS
 • Oppfølging og dokumentasjon av kvalitetssikring
 • Daglig kontakt med byggherre, leverandører og underentreprenører m.m.

Du må minimum ha teknisk fagskole innefor bygg, ha erfaring fra byggebransjen, samt inneha den tverrfaglige kunnskap som er nødvendig for å få et byggeprosjekt til å ”gli”. Du må være i stand til å jobbe systematisk i en hektisk hverdag, ha mange baller i lufta samtidig og være løsningsorientert. Evnen til å skape et godt arbeidsmiljø og god ”lagånd” på byggeplassene ser vi på som en av de viktigste egenskapene til en god anleggsleder.

Kontaktperson: Sindre Stjern-Strøm (907 19 073)

Formann

 • Fagansvarlig enten for tømrerarbeider eller betongarbeider på større byggeplasser
 • Arbeidsdagen vil i hovedsak bestå i planlegging, tilrettelegging og koordinering av egne arbeidslag
 • Oppfølging av fremdrift, kvalitet og HMS innefor sitt fagfelt
 • Du bør minimum ha fagbrev, lang erfaring fra bransjen og nødvendig tverrfaglig kunnskap.

Du skal ha kjennskap til produksjonsteknikker og hva som kan forventes av produktivitet innenfor ditt fag. Du må være kreativ og løsningsorientert, samt bidra til å skape et sikkert og godt arbeidsmiljø på byggeplassen.

Kontaktperson: Sindre Stjern-Strøm (907 19 073)

Bas

 • Lede og motivere arbeidslag fra 2- 4 personer
 • Sørge for at produksjonen skjer etter siste gjeldende tegningsrevisjoner
 • Veilede laget i produksjonsteknikker
 • Ansvarlig for at beskrevet kvalitet oppnås
 • Bidra til at HMS arbeidet blir ivaretatt og at det blir en naturlig del av produksjonen

Du bør ha fagbrev eller tilstrekkelig erfaring fra bransjen. Du må ha evne til og lede og motivere andre og ha kjennskap til dagens produksjonsteknikker. Du må forstå og kunne videreformidle hva som forventes av produktivitet og effektivitet i den daglige driften. En viktig egenskap er evnen til å skape en god ”lagånd”.

Kontaktperson: Sindre Stjern-Strøm (907 19 073)

Fagarbeider

 • Skal kunne nødvendige produksjonsteknikker innenfor sitt fag
 • Skal forstå tegninger
 • Bidra til at beskrevet kvalitet oppnås
 • Bidra til et sikkert og godt arbeidsmiljø

Vi ønsker personer som er positiv, opptrer ryddig i alle sammenhenger og som kan være gode ambassadører for firmaet.

Kontaktperson: Gisle Humstad (902 28 954)

Lærling

Vi er godkjent lærebedrift og har lærlinger innenfor tømmer og snekker- samt forskalingsfaget. Som medlem i EBA er vi tilknyttet opplæringskontoret Byggopp Trøndelag. De bistår oss i oppfølgingen av lærlingene og bidrar til sikre at de får den opplæringen de har krav på. Vi tar hvert år inn 2-4 lærlinger og har som målsetting at vi til en hver tid skal ha ca 6 lærlinger i systemet. Alle nye lærlinger får en komplett verktøypakke ved kontraktsinngåelse.

Kontaktperson: Gisle Humstad (902 28 954)

Hjelpearbeider

I utgangspunktet ønsker vi ansatte med formell kompetanse, men vi er også interessert i personer som har erfaring fra bransjen, som er positiv, engasjert og som ønsker å jobbe i byggebransjen. Vi kan være behjelpelig med å få til et løp som fører til fagbrev dersom det skulle bli aktuelt.

Kontaktperson: Gisle Humstad (902 28 954)

Kranførere

Vi har en egen kranpark med både tårnkraner (4 stk) og mobilkraner (2 stk). Med jevne mellomrom er det behov for nyansettelser også her. Våre kranførere deltar i ordinær produksjon i perioder hvor det ikke er behov for krankjøring. Krankjørere er ofte nøkkelen til rasjonell drift på byggeplass. I vår organisasjon lønnes kranførere på fagarbeidernivå.

Kontaktperson: Gisle Humstad (902 28 954)

Dersom noe av det over virker interessant ta gjerne kontakt for utfyllende informasjon eller send oss en henvendelse/ søknad.

Stjern logo

Kontakt oss:
Hovedkontor Åfjord: Tlf: 72 53 06 00
E-post: post@stjern.no
Adresse: Sjøveien 10, 7170 Åfjord