Grunnleggende verdier i Stjern Entreprenør AS

Stjern Entreprenør AS er stadig på jakt etter nye medarbeidere som kan bidra til at vi videreutvikler oss, samtidig som bedriftens grunnleggende verdier opprettholdes. Helt siden grunnlaget for Stjern Entreprenør AS ble lagt av Ole J. Stjern, for over 50 år siden, har følgende verdier dannet grunnmuren for bedriftens utvikling:

Tillit
Stolthet
Dyktighet

Disse verdiene har preget og skal prege all vår virksomhet i årene som kommer. Våre kunder, våre leverandører, våre samarbeidspartnere og våre medarbeidere skal oppleve en bedrift som i daglig ord og handling gir et entydig uttrykk for disse verdiene. Våre ledere har et spesielt ansvar for å underbygge bedriftens grunnverdier gjennom å utvikle holdninger og lederatferd som gir verdiene tillit, stolthet og dyktighet et entydig og klart innhold.

Tillit

Stjern Entreprenør AS skal være til å stole på. Gjennom vår faglige dyktighet, vår pålitelighet og vår åpenhet skal kunder, oppdragsgivere, leverandører og samarbeidspartnere alltid føle seg trygge på at vi gjør vårt ytterste for at de skal lykkes. Tillit handler også om å være tillitsfull. Våre ledere og medarbeidere skal oppleve å få tillit gjennom ansvar, oppgaver og myndighet som bidrar til individuell faglig og personlig vekst og utvikling.

Stolthet

Vi i Stjern Entreprenør AS er stolte over bedriftens historie, faglige tradisjon, våre byggeprosjekter og vår lokale tilknytning. Vår stolthet forbyr oss å opptre i strid med bedriftens høye faglige og etiske standard. Våre ledere og medarbeidere ønsker og fortjener å gå med rak rygg.

Dyktighet

Vi i Stjern Entreprenør AS ønsker å utvise dyktighet. Våre erfaringer viser at de dyktigste når lengst. Dyktighet omfatter vår evne til å drive forretning, forstå og løse våre kunders behov, utvikle tekniske løsninger, ivareta tradisjonelle og nye fag samt vår evne til å lede prosjekter, medarbeidere og underleverandører. Det er av avgjørende betydning av vi i Stjern Entreprenør AS evner å rekruttere og videreutvikle de dyktigste i bransjen. Alle våre handlinger skal vurderes i forhold til om de bidrar til å styrke bedriftens tillit, stolthet og dyktighet.

Stjern logo

Kontakt oss:
Hovedkontor Åfjord: Tlf: 72 53 06 00
E-post: post@stjern.no
Adresse: Sjøveien 10, 7170 Åfjord