KULLBRYGGHOLMEN

KULLBRYGGHOLMEN, RØRVIK

Kullbryggholmen. 29.11.06
 

KULLBRYGGHOLMEN, FASADE

Kullbryggholmen fasade
 
> Større bilde
Kullbryggholmen
Pr. 29.11.06

Odd Berdal:
============
-På byggetrinn 2 gjenstår litt arbeid før vi har lukket og tett bygg. Dette skal være ferdig høsten 2007 slik at vi her er langt foran skjema.

-Byggetrinn 1 følger tidsplan og skal være ferdig i mars 2007. Mannskapet har vært fordelt på begge trinnene, mens vi fremover vil konsen-trere oss om trinn 1.

-Arbeidet som foregår nå er nedforing av himlinger innvendig - takarbeidet utvendig sluttføres i disse dager.

-I tillegg holder vi på med utvendig kledning med to mann - med fullt mannskap vil vi ha 6 mann på denne jobben (brannimpregnert liggende og stående panel).

-Størrelsen og prisene på de 24 leilighetene vil variere fra 1,6 til 2,8 mill fra billigste til dyreste. Hver leilighet har tilhørende garasje - det skal bygges 2 rekker med garasjer.

-Bygget er handicapvennlig med tilgjengelighet til alle leiligheter med rullestol (livsløpsstandard).

-Noe spesiell er kanskje tak-konstruksjonen som mildt sagt er arbeidssom med mange vinkler.

-Husene vil få ulike farger og jeg tror det blir et pent bygg!

Pr. dato er 13 mann i virksomhet fra Stjern Entreprenør + to innleide.

Betongavd. har arbeidet med avretting av golv i leilighetene.

 

ODD BERDAL

Odd Berdal. 29.11.06
 

KULLBRYGGHOLMEN, RØRVIK

Kullbryggholmen. 29.11.06
 ELVEBREDDEN

ELVEBREDDEN, STEINKJER

06.12.06
 
Elvebredden, Steinkjer
 
-Vi er nå ferdig med produksjon av betong på dette prosjektet.

-Tynavretting av 20 stk. leiligheter blokk D er det som gjenstår av produksjon.

Stjern er ansvarlig for rigg og drift av riggen, Stjern har også oppfølgingen med rent bygg, oppvarming og el. rigg.

Det vil være en mann fra stjern på prosjektet over vinteren for å følge opp kontrakten med Elvebredden.

Kurt Markanes
prosjektleder
   
 HMS/KS OG PERSONAL

PER HÅRSTAD

Per Hårstad.
 
HMS/KS og personal

-Vi har snart lagt 2006 bak oss og kan se tilbake på et aktivt år på alle fronter. Jeg ønsker i denne runden å sette søkelyset på hva som har vært av ulykker og sykefravær igjennom året.

-For å starte med ulykker så har vi registret 3 ulykker med personskade og 6 ulykker uten personskade. Dette kan vel i og for seg sies og være rimelig bra.

-I vår målsetting for HMS arbeidet sier vi at: ”Det skal arbeides for at antall arbeidsulykker reduseres til et minimum, det skal ikke fore-komme alvorlige arbeids-ulykker og målet er mindre en 5 skader med fravær pr. år.”

-Ut i fra vår målsetting så ser dette bra ut, men vi skal ikke slippe fokuset på vårt HMS arbeid av den grunn. Det er viktig at vi hver dag holder fokus på sikkerheten rundt om på våre byggeplasser, og det skal vi arbeide for at også våre underentreprenører blir inkludert i.

-Når det gjelder sykefraværet så har vi et stykke igjen for å nå vår målsetting som er på maks 4%. Sykefravær ut 3.kvartal 2006 er på 7,43%, men det som kan nevnes som positivt er at kortidsfraværet er lavt.

-Det er nasjonalt rettet et stort fokus på dette, og vi som IA-bedrift har forpliktet oss til: ”Å forebygge sykefraværet, øke fokus på jobbnærværet og hindre utstøting fra arbeids-livet.”

-Disse tingene er noe vi vil sette mer fokus på i 2007, og ønsker at vi på alle nivå er med og bidrar til at vi klarer å nå våre mål.

-Av nytt på personal kan nevnes at Lars Gunnar Innstrand, Kenneth Sandberg og Nils Håkon Hansen har avlagt og bestått fagprøven, vi gratulerer. Vi har en nyansatt fra Rørvik som heter Eirik Wahl, han ønskes velkommen.

-Vil med dette samtidig benytte anledningen til å ønske alle en God Jul og et Godt Nyttår!

Per Hårstad
 VINDSKJERM KUØYA

VINDSKJERM KUØYA, HITRA

Foto: Lars A. Larsen 08.11.06
 
Vindskjerm på Kuøya

Grunn- og betongarbeider
Kontraktsum ca. kr. 600 000,-
 
For kystverket Midt-Norge har vi i løpet av november bygget en 60m lang og 1,5m høy vindskjerm på moloen på Kuøya.
 
I tillegg til betongmuren er det også støpt en 4m bred betongplate i hele moloens lengde.
 
Arbeidene ble overlevert innen tidsfristen, 1. des.
 
Sigmund
 
 RIDEHALL MELHUS

RIDEHALL MELHUS

Stig Andre Grøtting og Tommy Hovde. 05.12.06
 
Ridehall på Melhus

Betongarbeider
Kontraktsum ca. kr. 260 000,-
 
Ved hestesportsenteret på Øysand er vi nettopp ferdig med betongarbeidene for ny ridehall.
 
Hallen er på ca.1.600m2. Dette var en forholdsvis liten jobb som besto av 24 punktfundamenter med innstøpningsgods, samt strekkstag på tvers av hallen.
 
Arbeidene er utført i løpet av to uker, og to mann. Verksted-avdelinga er nå i gang med stålmontasje.
 
Disse arbeidene er et ledd i en samarbeidsavtale med en stålhall-leverandør.

Sigmund
 FOSEN VID. SKOLE

FOSEN VID. SKOLE

Fosen vid. skole. 29.11.06
Foto: John Kåre Eggen
 
Fosen videregående skole
 

John Kåre Eggen. 06.10.06
 
Pr. 13.12.06

John Kåre Eggen:
============
-Her på skolen i Bjugn er skoleelever og lærere i full gang med innflytting.

-Skolen skal taes i bruk fra 2. januar neste år så det er mye utstyr og inventar som skal på plass til jul.

-Det er ikke spart på pengene med tanke på inventar, kunst, tekniske løsninger ol.

-Dette, samt løsninger med eksempelvis slipt betonggulv, fliser av naturstein, bjørkefiner på vegg, innvendig fasadetegl, spaltepanel etc, gjør at tilbakemeldingene vi får fra byggherre og brukere er at de er godt fornøyd med ny og fin skole!

-Bygningsmessige arbeider på bygget er så og si ferdige unntatt noen få "ender" med kompletteringsarbeider.

-Det har vært noen uforutsette punkter i sluttspurten med tanke på 15 minutters brannkrav til noen innvendige dør- og vindusfelt, men dette løses med at noe innvendige glass må skiftes ut av vår underentreprenør.

-Ellers har prosjektet i sin helhet stort sett gått som planlagt.

-Det jobbes nå fra vår side med sluttoppgjør til våre underentreprenører slik at vi snarest mulig kan komme med et forslag til sluttoppgjør overfor byggherren.

-Da byggingen nå snart har pågått i to år er dette en tidkrevende, men viktig del av prosjektet.
  

FOSEN VID. SKOLE

Interiør fra Fosen Vid. skole. 08.12.06
 
 BYGG & BO, ÅRNES

BYGG & BO

Utvidelse Årnes Handel Bygg og Bo. 04.12.06
Årnes Handel Bygg og Bo
 

Stjern Entreprenør bygger tilbygg til lager til Årnes Handel Bygg og Bo AS.

De trenger utvidelse for møbler og hvitevarer.
 
-Bygget skal være ferdig til jul, forteller Roar Morkemo. Sammen med seg har han Tom Didrik Sørli.
 
-Taket kommer torsdag og fredag denne uka (lecaplank). Bygget er på 140 kvm og oppføres med sandwich-elementer - stålplater på sidene med isolasjon i midten.
 
-Det fint å arbeide når vi er så heldige med værforholdene!
  

BYGG & BO

Tom Didrik Sørli og Roar Morkemo. 12.12.06
 
 JULEHANDEL

JULEHANDEL

08.12.06

 

Servering av rømmegrøt og spekemat
 

Tradisjonen tro ble det en dag før jul servert rømmegrøt og spekemat hos Bygger´n.
 
Anna By og Nelly Moan hadde laget grøten, mens Kolbjørn Engen stod for serveringen.
 
Levende musikk ble besørget av Rune Sundet og Jan Ove Berdahl.

Et populært tiltak som folk setter pris på i kombinasjon med julehandel.
 

JULEHANDEL

08.12.06
 

BYGGER´N

Rune Sundet og Jan Ove Berdahl. 08.12.06
 
 ÅFJORD BARNEHAGE

ÅFJORD BARNEHAGE

12.12.06
 
Stjern er godt i gang med arbeidet. Til jul er bygget ferdig utvendig, så vi har innomhusarbeid når vinteren setter inn.
 
Byggetiden er forlenget med 4 uker, da det har vært store endringer.

En del av bygget hadde kjeller, gulvet over kjeller er revet og kjeller igjenfylt med sand.

Det er støpt gulv på grunn, med fjernvarme over kjeller. I vestre del av bygget har vi fjernet betonggulvet ca. 190 m2. Dette for å ivareta isolasjonskravene for gulv på grunn.

Kuldebroen rundt ytter-veggene var ikke ivaretatt tidligere. Det blir nå lagt fjernvarme i betongen i gulvet, noe som øker standarden på bygget mye.

5 mann er i arbeid på barnehagen. Bygget skal overleveres første uke på mai 2007.

Kurt Markanes
prosjektleder
 

ÅFJORD BARNEHAGE

Kim Bjarne Fageraunet og Ketil Mørreaunet. 12.12.06
 

ÅFJORD BARNEHAGE

Åfjord Barnehage. 12.12.06
 

ÅFJORD BARNEHAGE

Arve Staven og Mads Larsen.
12.12.06
 AURTOPPEN, HITRA

AURTOPPEN

Aurtoppen, 30.10.06
 
Aurtoppen Boligfelt, Hitra

Bygningsmessig totalentreprise

Kontraktsum ca. 8.750.000,-

Vi bygger for Z-Bo AS 10 leiligheter i forlengelsen av de to tidligere byggetrinn vi har hatt for samme oppdragsgiver.

Vi startet byggingen etter ferien, og skal være ferdig til 15.mars 2007.

Pr. i dag ligger vi godt i rute til å klare dette, og vi har internt satt oss som mål å bli ferdige til 1. mars.

Leilighetene er fordelt over to blokker, hver i to etasjer. Yttervegger bygges også denne gangen opp av Igloelementer levert fra Bewi produkter på Frøya.

Balkonger og svalganger bygges av epoksybelagt massivtre-konstruksjoner. Disse har nå ankommet byggeplass, og er klar for montering.

Innvendig gipsing, maling og flislegging er godt i gang.
Vi er allerede i gang med anbudsregning på et 4. byggetrinn.

Sigmund
Fra møbleringsplan
 
 FOSENHALLEN

FOSENHALLEN

Fosenhallen 08.12.06
 
Fosenhallen

Pr. 08.12.00:

-Nå har vi startet med snekkering i sidebygget, forteller anleggsleder Rune Aune, og så gjør vi avsteng for hockeybanen og skøytebanen rundt inni ishallen.

-Tribunene vil være i sidebygget på den ene siden av hallen.

-Ellers foregår taktekking og legging av plater. Inni hallen er det utlegging av kjølerør under de delene av hallen som skal islegges.

-Dette er en kaldhall og det er utetemperaturen som avgjør hvor stor del av året det blir is i hallen. Det blir også løpebane og fotballbane.
   

FOSENHALLEN

Fosenhallen 08.12.06
 

FOSENHALLEN

Kai Gjessing, Rune Aune, Lars Gunnar Innstrand, Steinar Finseth og Øyvind Mørreaunet.
08.12.06
  
 SJETNEMARKA

SJETNEMARKA

05.12.06
 
Status Sjetnemarka,
uke 50/06

Prosjektet går nå mot slutten. Ferdigbefaring og overlevering av de 6 siste leilighetene skjer på torsdag og fredag uke 50.

Det som gjenstår er ferdig-stillelse av siste carport for 4 biler, samt litt reklamasjons-arbeid etter ferdigbefaringa på innvendige fellesarealer.

Slik det ser ut må vi ha folk på plassen tom uke 2 / 07. Med dette prosjektet føler vi at bydelen Sjetnemarka har fått et bra ”ansiktsløft”.

Trondheim 13.12.06
Arne P. Selnes
 
 JON STAVEN

JON STAVEN

Jon Staven. 12.10.06
 
12.10-06:
Jon Staven

 
Jon Staven har vært i firmaet siden 1998. Han arbeider sammen med Magne Strand på transport /lager.

Sjåfører er Ole Magne By og Kai Ugedal.  -Hovedoppgavene mine er lasting /lossing av utstyr, maskiner, takstoler, etc. i fm. faste kjøreruter og transport ut til anleggene.

-Vi holder oversikt over lageret og ser over utstyret når det returneres til oss. Vi reparerer bl.a. forskalinger. Større reparasjoner utføres ved verkstedavd.

-Det kan også være at det blir en del transportoppdrag når de faste sjåførene er opptatt.

-Oversikten over utstyr har vi på data. Her har vi driftsmidler, antall, etc. + oversikt over utstyr som befinner seg ute på de forskjellige prosjektene. Pr. dato har vi mye utstyr på anlegg som f.eks. Hitra (stillaser) og Kullbryggholmen i Rørvik.

-Nå rigger vi på et nytt sted - NorFraKalk i Verdal - en metalljobb på ei kalkmølle. Elvebredden, Steinkjer (betongarbeider) avsluttes i disse dager fra vår side.

-Det er varierte arbeids-oppdrag og man vet ikke alltid hva dagen vil bringe.
 NYTT TAK

NYTT TAK

Henry Berdal og Einar Hårstad. 12.10.06
 
12.10.06:
Nytt tak på verkstedbygg


Henry Berdal og Einar Hårstad har i høst vært engasjert inn for skifte av tak på
verkstedbygget.

Det legges nytt eternitt-lignende tak uten asbest. Det var lekkasjer som gjorde arbeidet nødvendig. -Vi har lagt ca. 400 kvm nytt tak, forteller Henry.

-Vi har holdt på ca. 3 uker med dette.
 
-Etterpå skal vi legge isolasjon og stålplater innvendig.
 
 KALKMØLLE VERDAL

KALKMØLLE VERDAL

Kurt Markanes, Helge Stjern, Håvard Stjern. 06.12.06
  
NorFraKalk AS
 

Norfrakalk er en betongjobb, hvor vi skal støpe enorme fundamenter for siloer, og et bygg for kalkovnen, et viftehus og transportanlegg ned til kaien.
 
Jobben er krevende, da det er store konstruksjoner høyt i været. Kalken som skal produseres her, skal brukes til glans i skrivepapir. Vi er i dag 19 mann på anlegget.
 
Betongarbeidet skal være ferdig i mai.

Kurt Markanes (prosjektleder)
 
Prosjektets art og omfang

copyright © 2003-2006 stjern as - webdesign: petter bueng - oppdatert 15.12.06 - neste utgave 15.03.07 - utskriftside

 STJERN ENTREPRENØR
LARS-HELGE KOLMANNSKOG
Lars-Helge Kolmannskog
 
Takk for sist til alle som var på julebord, og bidro til et vel-lykket arrangement.

Vi er for tiden inne i et veldig opphetet byggemarked. I tillegg til at det er mangel på dyktige fagarbeidere så kommer det daglig meldinger om lange leveringstider på helt vanlige byggevarer som sement, glass, steinull, stål osv.

Dette er uvanlig og forteller litt om hvor presset bygge-markedet er for tiden.

Så langt har ikke dette fått konsekvenser for noen av våre anlegg, men vi har ingen garanti for at ikke dette også kan få konsekvenser for oss den nærmeste tiden.

At byggebransjen er opphetet kan vi også registrere gjennom media der det til stadighet rapporteres om
feil, mangler og useriøse aktører i byggebransjen.

Vi avslutter i disse dager 2 større prosjekter, Fosen
VGS og Seniorboliger i Sjetnemarka.

Tilbakemeldinger fra disse to anleggene og andre prosjekter som er i gang tilsier at vi leverer i fra oss bygg med meget god kvalitet og få feil.

Dette, sammen med at vi
ferdigstiller til avtalt tid, har vært ett av Stjern`s "varemerker" i mange år og heldigvis er det ingen
ting som tyder på at det ikke skal være det også i tiden fremover.

I og med at aktiviteten i markedet er så stor, er vi ikke bekymret for ordretilgangen fremover.

Vi har per i dag fylt opp vinteren med arbeid, og regner nå på flere større jobber både på Hitra, Trondheim og Rørvik som skal i gang til vårs.

Av nye oppdrag vi har fått og som skal i gang den nærmeste tiden kan vi nevne:

Ny tørrdokk i Rørvik (betong), DV Senter og trafo på Bessaker-fjellet (totalentreprise), og 3000m2 takarbeid på Ørland Hoved-flystasjon (snekkerarb).

I tillegg fikk vi bekreftet i dag (13.12) at vi har fått en større
betongjobb i Trondheim som vil gå gjennom hele vinteren.

Vi er i ferd med å avslutte året nesten uten å ha hatt følelsen av at vinteren er i anmars. Denne høsten må vi vel ha lov å si at værgudene har vært på vår side. Vi får håpe at vi også får en like fin og stabil vinter.

Til slutt vil jeg benytte anledningen til å ønske alle en riktig fin JUL og samtidig takke alle ansatte for innsatsen i året som har gått.

Lars-Helge
    
 STJERN BYGG AS

BYGGER´N

08.12.06
 
Stjern Bygg AS

Da er vi i ferd med å legge det første året som eget selskap bak oss. Året som har gått har
vært preget av høy aktivitet både i Bygger’n butikken og i pre-cut/takstol produksjon.

Trafikken har holdt seg veldig bra utover høsten, dette skyldes nok ett generelt høyt tempo i bransjen, samtidig som at den noe uvanelige ”førjulsvinterværet” har bidratt til å holde aktiviteten oppe i de siste ukene inn mot jul.

Forespørsler og bestillinger tyder også på at vi vil få en grei start på det nye året.

Selv om trelast og bygge-vareutsalg generelt sett ikke er verdens mest spennende gavebutikker, trenger ikke en tur til Monstad og vår Bygger’n butikk å være bortkastet.

Varespektret har utvidet seg betraktelig de siste årene, så muligheten til å finne en utmerket julegave både til liten og stor er absolutt til stede. Det er også mulig å bla igjennom vår ”Jule-DM” på www.byggern.no.

Takker med dette alle ansatte for innsatsen i 2006, og ønsker alle en velfortjent ferie og god jule- og nyttårsfeiring.

Ønsker også alle kunder en god jul, og ett godt nyttår

Åfjord 13.12.06
Joar Harsvik
 

BYGGER´N

Bygger´n 08.12.06
  
 MAGNAR GILDE

MAGNAR GILDE

Magnar Gilde sydde sammen trådene i Prosjekt Åfjordsbåt. 12.12.06
 
Magnar går av
etter 24 år i firmaet
Etter 24 år i firmaet velger Magnar Gilde å overlate roret til yngre krefter. Bjørn Murvold har tatt over som leder for precut-avdelingen.

Stor utvikling
-Det har vært ei interessant tid med mange oppgaver og utfordringer gjennom åra, sier Magnar.

-På precuten har det vært ei stor utvikling med beregninger av takverk og bære-konstruksjoner. Likeens med utvidelse av bygningsmassen til firmaet - ny butikk, m.m.
 
Fosen-Hytta
 

FOSEN-HYTTA

Produksjonslokalene på Monstad. 22.11.06
 
Fosen-Hytta var en idè som ble lansert og satt ut i livet av Magnar. Produksjon med precut materialer til hyttene foregår på Monstad.

-Jeg syntes det var for galt at hyttene skulle komme fra andre sida av fjorden. Vi må utnytte de forutsetninger og muligheter vi har i bygda!

Fosen-Hytta er eget AS med tre deltagende firma - Stjern AS, Hosen AS og Idebygg AS.
 
Prosjektarbeid
 
De siste årene har han sydd sammen trådene i ulike prosjekter for firmaet, bl.a. arrangementene i forbindelse med firmaets 50-års-jubileum i 2003.
   
Prosjekt Åfjordsbåt
 

PROSJEKT ÅFJORDSBÅT

Bygging av fembøring. 13.01.06
 
-Det har betydd mye å få være med på å gjenskape blest rundt Åfjordsbåten og kystkultur.

-Vi høstet mange erfaringer på byggingen av de to Åfjords-båtene i perioden 2004-06. Et tomt lokale skulle innredes til båtbyggeri med redskaper, utstyr og materialer.

-Men jeg synes vi kom godt i land takket være de flinke båtbyggerne Harald Rånes og Ola Jan Hårstad. - Nå har vi skikkelige flaggskip å vise fram og bruke.

-Byggingen av båtene betyr mye for Åfjord som tradisjons-bygd for dette håndverket. Jeg håper båtene kan bidra til at nye generasjoner fatter interesse for Åfjordsbåten - både historien bak og i aktiv bruk. Magnar var også med og stiftet Åfjordsbåten Kystlag i sin tid.

-Det gjenstår fortsatt noe arbeid i styringsgruppa for Prosjekt Åfjordsbåt, sier Magnar, men nå skal jeg først og fremst prøve å dyrke helsa. Vi har flere hus og ei hytte å ta vare på og benytte.
   
 ULLINS VEI 4
 
Ullins vei 4, Trondheim

Grunn- og betongarbeider
Kontraktsum ca. kr. 1 500 000,-

Vi er i startfasen med betong-arbeidene for boligprosjekt i Ullins vei 4. Arbeidene er såpass omfattende på grunn av at grunnmurer må senkes nesten 6m under terreng for ikke å skade en eksisterende kommunal vannledning som ligger på 8 meters dybde like ved.

Gravingen er kommet godt i gang, og vi skal ha den nederste delen av grunnmuren støpt til jul.

Hele betongjobben skal være ferdig i løpet av januar måned.

Sigmund
 AURTOPPEN BOLIGFELT, HITRA
Foto: Lars Asle Larsen 14.12.06

FOSENHALLEN

Fosenhallen, 08.12.06